VINACHINA.VN
HOTLINE: 0965905884
GIỜ LÀM VIỆC: 08:00 - 17:30
Chính sách cho hàng kí gửi


I. Chính sách vận chuyển đối với Đơn hàng Ký gửi: 
-    Mức phí vận chuyển quốc tế được quy định, Vinachina sẽ áp dụng biểu phí dựa trên tình hình biên và LINE nhanh hoặc chậm, Vinachina sẽ áp dụng biểu phí thay đổi theo thời điểm.
-   VinaChina cung cấp dịch vụ vận chuyển Trung Quốc - Việt Nam.
II. Chính sách bảo hiểm hàng hóa ký gửi Vinachina :
-          Trường hợp đơn hàng Ký gửi bị thất lạc :
        + Đơn hàng giá trị < 300 tệ Vinachina bồi hoàn 100% giá trị hàng hóa. 
        + Đơn hàng giá trị > 300 tệ ( Đã chọn bảo hiểm 3%, Vianachina bồi hoàn 100% giá trị đơn hàng).
-  Đã mua bảo hiểm : Vinachina bồi hoàn 100% giá trị hàng hóa.
-  Không mua bao hiểm : Vinachina bồi hoàn 500% phí VẬN CHUYỂN đơn hàng。

VinaChina Triển khai dịch vụ bảo hiểm cho đơn hàng với giá trị bảo hiểm 3% , tất cả các đơn hàng khách hàng sử dụng dịch vụ mua bảo hiểm trong trường hợp mất hàng  VinaChina sẽ bồi hoàn 100% giá trị tiền hàng khách hàng đã khai báo khi lên đơn .